Terminarz posiedzeń  Zespołu Orzekającego

..................................................................................................................

 

 

Terminarz posiedzeń Zespołów Orzekających Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie w roku szkolnym 2017/2017.

 

Na posiedzeniach Zespołu Orzekającego będą rozpatrywane wnioski o wydanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

 

Terminy:1. 11 września 2017r., godz. 11.30
2. 9 października 2017r., godz. 11.30
3. 20 listopada 2017r., godz. 11.30
4. 18 grudnia 2017r., godz. 11.30
5. 22 stycznia 2018r., godz.11.30
6. 19 lutego 2018r., godz. 11.30
7. 19 marca 2018r., godz. 11.30
8. 16 kwietnia 2018r., godz. 11.30
9. 21 maja 2018r., godz. 11.30
10. 18 czerwca 2018r., godz. 11.30
11. 23 lipca 2018r., godz. 11.30
12. 27 sierpnia 2018r., godz. 11.30