Terapia logopedyczna

...................................................................................................................

 

1.Na terapię logopedyczną przyjmowane są dzieci i młodzież :
a) zgłoszone przez rodziców, opiekunów, pracowników oświaty, pracowników poradni,
b) wybrane po badaniach przesiewowych przeprowadzonych przez logopedę na terenie placówki oświatowej.


2. Dzieci kwalifikowane są na terapię logopedyczną w wyniku przeprowadzonego badania logopedycznego w poradni i stwierdzenia występowania wady wymowy.


3. Zaburzenia mowy kwalifikujące na terapię logopedyczną to:
- opóźnienie rozwoju mowy
- niepłynność mówienia
- zaburzenia dyslaliczne
- zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem struktur korowych i podkorowych .

               
4. Terminy ćwiczeń ustalane są z rodzicami.


5. Częstotliwość ćwiczeń zależy od rodzaju zaburzenia i indywidualnych potrzeb dziecka.


6. Pierwszeństwo w przyjęciu na terapię logopedyczną przysługuje dzieciom nie mającym zapewnionej opieki logopedycznej na terenie placówki oświatowej do której uczęszczają.


7. Terapia logopedyczna prowadzona jest za zgodą rodziców i opiekunów dziecka, a uczestnictwo w terapii jest dobrowolne i nieodpłatne.


Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie terapię logopedyczną prowadzi mgr Beata Szewczak, mgr Anita Bekier, mgr Magda Pakmur - Sarnowska, Pani mgr Jolanta Lewandowska, Pani mgr Katarzyna Wilmańska.