Publikacje

...................................................................................................................

 

- Wpływ stylów wychowawczych na rozwój psychospołeczny dzieci

 

- Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem?

 

- Doradztwo zawodowe - "Zawody przyszłości"

 

- List do rodziców dzieci stojących przed wyborem szkoły i zawodu

 

- Mój stan zdrowia - wskazówki do wyboru zawodu

 

- Poszukiwanie informacji o zawodach

 

-Zasady organizacji Poradnictwa Zawodowego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie

 

- Dyskalkulia

 

- Co warto wiedzieć o dysleksji

 

- Dysleksja - klasyfikacja

 

- Dysleksja - informacje w pigułce

 

- Dysleksja - jak pomagać

 

- Dysleksja - literatura

 

- Dysleksja - Metoda 18 struktur wyrazowych

 

- Dysleksja - objawy

 

- Dysleksja - skutki

 

- Dysleksja - wskazówki dla rodziców

 

- Dysleksja - wskazówki dla starszych uczniów

 

- Dysleksja - zrozumieć i pomóc

 

- O ADHD słów kilka…

 

- 10 próśb dziecka nadpobudliwego

 

- ADHD podpowiedzi dla rodziców

 

- ADHD podpowiedzi dla nauczycieli

 

- Zrozumieć nastolatka

 

- Filary dorastania

 

- Jak motywować uczniów do nauki

 

- Dekalog rodzica

 

- Stawianie granic to wyraz miłości

 

- Szkoła wobec agresji i przemocy

 

- Jak rozpoznać czy nasze dziecko sięga po narkotyki?

 

- Rodzic na 5

 

- „Inteligencja, osobowość i twórczość dziecka zdolnego”

 

- „Nie zgubić talentu”- praca z dzieckiem zdolnym- wiek przedszkolny

 

- „Nie zgubić talentu”- praca z dzieckiem zdolnym- wiek szkolny

 

- Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły?

 

- BROSZURKA - SZKOLNY STRES

 

- Jak utworzyć broszurę

 

- Ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi

 

- CO JESZCZE MOGĘ ZROBIĆ…?
WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DZIECI NADPOBUDLIWYCH

 

- Pierwsza wizyta dziecka w poradni

 

 

...........................................................................................................

 

 

Archiwum publikacji