Pracownicy poradni

..................................................................................................................

 

Pracownicy pedagogiczni:

 

 

- mgr Ewa Elwertowska - dyrektor, pedagog, terapeuta pedagogiczny,                                       oligofrenopedagog

                   

- mgr Jolanta Lewandowska - pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny,

                                      oligofrenopedagog

 

- mgr Edyta Zembrzuska - psycholog, surdopedagog

 

- mgr Regina Strulak - psycholog, specjalista ds. wychowania seksualnego i                            pomocy rodzinie, psychoterapeuta

 

- mgr Julita Moderska - psycholog, sp. wczesnego wspomagania rozwoju, tyflopedagog

 

- mgr Lidia Szlągiewicz - psycholog, specjalista profilaktyki uzależnień                        

 

- mgr Iwona Zaborowska - pedagog, oligofrenopedagog, pedagog specjalny,                                      surdopedagog

 

- mgr Kinga Gniady - pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

 

- mgr Maria Płoszyńska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny

 

- mgr Beata Szewczak - logopeda

 

- mgr Magdalena Pakmur - Sarnowska - logopeda, sp. wczesnego wspomagania                                        rozwoju

 

- mgr Anita Betkier - logopeda, tyflopedagog, doradca zawodowy, neurologopeda

 

- mgr Klaudia Makowska - pedagog, terapeuta pedagogiczny

 

- mgr Karolina Bautembach - psycholog, logopeda

 

- mgr Katarzyna Wilmańska - pedagog, logopeda, socjoterapeuta

 

- mgr Justyna Krzyszczak - pedagog, socjoterapeuta

 

- mgr Anna Siedlecka - pedagog

 

- mgr Paulina Smolarska - psycholog

 

- mgr Aleksandra Rybka - psycholog

 

- mgr Piotr Szychowski - lekarz

 

 

Pracownicy administracji i obsługi

 

- Mirosława Impert - główny księgowy

 

- Ewa Paradowska - referent ds księgowości i płac


- Sylwia Rzeczkowska - referent ds administracji i prowadzenia archiwum

- Adrianna Ziętara - referent ds. kadrowych i administracji

- Marzena Politowska – sprzątaczka

 

- Roman Małecki - pracownik gospodarczy