Pracownicy poradni

..................................................................................................................

 

Pracownicy pedagogiczni:

 

 

- mgr inż. Marek Pomirski - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie

 

- mgr Anita Betkier - logopeda, tyflopedagog, doradca zawodowy, neurologopeda

 

- mgr Jolanta Lewandowska - pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny,

                                      oligofrenopedagog

 

- mgr Edyta Zembrzuska - psycholog, surdopedagog

 

- mgr Regina Strulak - psycholog, specjalista ds. wychowania seksualnego i                            pomocy rodzinie, psychoterapeuta

 

- mgr Julita Moderska - psycholog, sp. wczesnego wspomagania rozwoju, tyflopedagog

 

- mgr Lidia Szlągiewicz - psycholog, specjalista profilaktyki uzależnień                        

 

- mgr Kinga Gniady - pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

 

- mgr Maria Płoszyńska - pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny

 

- mgr Beata Szewczak - logopeda

 

- mgr Magdalena Pakmur - Sarnowska - logopeda, sp. wczesnego wspomagania                                        rozwoju

 

- mgr Klaudia Makowska - pedagog, terapeuta pedagogiczny

 

- mgr Karolina Bautembach - psycholog, logopeda

 

- mgr Katarzyna Wilmańska - pedagog, logopeda, socjoterapeuta

 

- mgr Justyna Krzyszczak - pedagog, socjoterapeuta

 

- mgr Anna Siedlecka - pedagog

 

- mgr Paulina Smolarska - psycholog

 

- mgr Aleksandra Rybka - psycholog

 

- mgr Piotr Szychowski - lekarz

 

 

Pracownicy administracji i obsługi

 

 

- mgr Adrianna Ziętara- starszy inspektor ds. kadr i zamówień publicznych


- Ewa Paradowska- inspektor ds. obsługi sekretariatu


- Sylwia Rzeczkowska- inspektor ds. obsługi sekretariatu i archiwum