Podział terenu

.....................................................................................................................


           Podział terenu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie

 w roku szkolnym

 

L.p

Imię i nazwisko

Nazwa jednostki objętej wsparciem psychologicznym, pedagogicznym, logopedycznym

1.

Lidia Szlągiewicz
Maria Płoszyńska

SP i Gim.Wielgie (punkt), SP Czarne (punkt), SP Zaduszniki (punkt), Zespół Szkół Technicznych w Lipnie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Gim Publiczne w Lipnie

2.

Iwona Świtalska-Zaborowska
Regina Strulak

 SP + Gim w Karnkowie, SP + Gim w Radomicach, SP w Jastrzębiu,  Szkoła Specjalna w Lipnie, SP 5, LO Lipno

3.

Karolina Bautembach

Gmina Kikół (punkt), Przedszkole nr 4, Przedszkole Rodzinne

4.

Klaudia Makowska

Gmina Chrostkowo (punkt),  Gim Prywatne,Przedszkole Łącznik, Przedszkole nr 3, Przedszkole w Parku, Gim Bobrowniki i przedszkole, Wichowo SP, Gim i przedszkole

5.

Kinga Gniady
Julita Moderska

Gmina Dobrzyń (punkt), Dobrzyń ZS, Krojczyn, Chalin, SP Bobrowniki

6.

Jolanta Lewandowska
Edyta Zembrzuska

SP nr 2 i SP nr 3 w Lipnie, MZS w Skępem, SP Czermno, SP Wólka, ZS Skępe, Przedszkole Pod Lipami, Na dworcowej, Nad Rzeczką, + przedszkole w razie potrzeby

7.

Magdalena Pakmur- Sarnowska
Anita Betkier
Beata Szewczak

wg potrzeb

 

8.

Katarzyna Wilmańska

ZS w Tłuchowie, Przedszkole w Tłuchowie, SP Mysłakówko, SP nr 3, Przedszkole „Promyczek”

9.

Justyna Krzyszczak

SP Maliszewo, SP Trzebiegoszcz