Plan pracy

..................................................................................................................

 

 

TYGODNIOWY PLAN PRACY

w roku szkolnym 2019/2020

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie

pn 7.30 – 17.00 wt 7.30 – 17.00 śr 7.30 – 17.00
czw 7.30 – 15.30 pt 7.30 – 15.30

 

....................................................................................................................

 IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO
KOMPETENCJE

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

mgr Ewa Elwertowska

Dyrektor PP-P, przewodniczący zespołu orzekającego, pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

8.00-15.30
(7,5)

8.00-15.30
(7,5)

8.00-15.30
(7,5)

8.00-14.00
(6)

8.00-15.30
(7,5)

mgr Kinga Gniady

pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

11.30 – 16.30
(5)
Terapia pedagogiczna/ terapia dzieci niedowidzących

8.00 – 13.30
(5,5)
diagnoza

8.00 – 11.30
(3,5)
Diagnoza dzieci niedowidzących

7.30 – 12.30
(5)
Diagnoza w punkcie konsultacyjnym w Dobrzyniu nad Wisłą

8.00 – 9.00
(1)
WWRD

mgr Klaudia Makowska

pedagog, terapeuta pedagogiczny

8.00 – 11.00
(3)

8.00 – 13.00
Chrostkowo
(5)

13.00 – 17.00
(4)

9.00 – 14.00
(5)

10.00 – 13.00
(3)

mgr Jolanta Lewandowska

pedagog/logopeda,
terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

9.30 – 15.30
(6)

8.00 – 11.00
(3)

10.30 – 14.00
(3,5)

8.00 – 13.00
(5)
Skępe

8.00 – 10.30
(2,5)

mgr Iwona Zaborowska

pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog

8.00 – 10.30
(2,5)

11.00 – 16.00
(5)

8.00 – 9.30
(1,5)

9.30 – 15.30
(6)

10.30 – 15.30
(5)

mgr Anita Betkier

logopeda, tyflopedagog, doradca zawodowy

11.30 – 16.30
(5)
terapia logopedyczna/ konsultacje/ diagnozy logopedyczne/ badanie słuchu/ zajęcia grupowe dla dzieci z dysfunkcją wzroku

8.00 – 9.30
(1,5)
Terapia logopedyczna/ diagnozy logopedyczne/ konsultacje logopedyczne/ badanie słuchu

8.00 – 12.00
(4)
Doradztwo zawodowe

10.00 – 14.00
(4)
Diagnozy pedagogiczne, logopedyczne, współpraca ze Stowarzyszeniem Rodziców Niepełnosprawnych

11.30 – 14.00
(2,5)
Terapia logopedyczna/ diagnozy logopedyczne/ konsultacje logopedyczne/ badanie słuchu

mgr Justyna Krzyszczak

pedagog,
socjoterapeuta, oligofrenopedagog

9.00 – 12.00
(3)
Diagnoza pedagogiczna

8.00 – 13.00
(5)
Diagnoza pedagogiczna

13.00 – 17.00
(4)
Terapia pedagogiczna/ zajęcia WWRD

8.00 – 13.00
(5)
Punkt konsultacyjny w Kikole

8.00 – 11.00
(3)
Zajęcia WWRD

mgr  Maria Płoszyńska

pedagog, socjoterapeuta

8.00 – 13.00
(5)
Wielgie

11.00 – 17.00
(6)
terapia

8.00 – 13.00
(5)
Doradztwo zawodowe

8.30 – 11.00
Lub
13.00 – 15.30
(2,5)
terapia

8.30 – 10.00
(1,5)
terapia

mgr Lidia Szlągiewicz

psycholog, terapia uzależnień

8.00 – 13.00
Wielgie
(5)

8.00 – 10.30
(2,5)
14.30 – 17.00
(2,5)

-

-

 

mgr Anna Siedlecka

pedagog

8.00 – 13.00
Wielgie
(5)

8.00 – 13.00
(5)

14.00 – 16.30
(2,5)

8.00 – 13.00
(5)

10.30 – 13.00
(2,5)

mgr Katarzyna Wilmańska

pedagog, socjoterapeuta, logopeda

12.30 – 16.30
(4)
Terapia pedagogiczna/ logopedyczna/ WWRD

8.00 – 13.00
(5)
Diagnoza, warsztaty w terenie- punkt Tłuchowo

8.00 – 12.30
(4,5)
Terapia pedagogiczna/ logopedyczna/ WWRD/ diagnoza

11.30 – 15.30
(4)
Terapia pedagogiczna/ logopedyczna/ WWRD/ diagnoza

8.00 – 10.30
(2,5)
Terapia pedagogiczna/ logopedyczna/ WWRD/

mgr Magdalena Sarnowska

Logopeda, oligofrenopedagog

11.30 – 16.00
(4,5)
WWRDZ/ terapia dzieci niedowidzących

8.00 – 12.30
(4,5)
Terapia logopedyczna

8.00 – 11.30
(3,5)
Diagnoza logopedyczna

8.00 – 13.00
(5)
Terapia logopedyczna

8.00 – 10.30
(2,5)
Diagnoza logopedyczna dzieci z wadą słuchu

mgr Beata Szewczak

logopeda

8.00 – 13.00
(5)
Terapia logopedyczna

11.30 – 16.00
(4,5)
WWRDZ, terapia logopedyczna

11.00 – 14.00
(3)
Terapia logopedyczna

8.00 – 12.00
(4)
WWRDZ,
Terapia logopedyczna

10.15 – 13.45
(3,5)
WWRDZ,
Terapia logopedyczna

mgr Karolina Bautembach

Psycholog, logopeda, neurologopeda

8.00 – 13.00
(5)(w dni kiedy odbywają się posiedzenia Zespołów Orzekających)

8.00 – 13.00
(5)

-

10.30 – 15.30
(5)

-

mgr Julita Moderska

Psycholog, tyflopedagog, oligofrenopedagog

12.00 – 17.00
(5)
Terapia WWRD, terapia dzieci niedowidzących

8.00 – 10.30
(2,5)
Terapia dzieci zdolnych

8.00 – 13.00
(5)
Diagnoza psychologiczna

8.00 – 13.00
(5)
Diagnoza w punkcie konsultacyjnym w
Dobrzyniu nad Wisłą

8.00 – 10.30
(2,5)
Wczesne wspomaganie- wspieranie rodziców

mgr Regina Strulak

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. rodziny i wychowania seksualnego

8.00 – 12.30
(4,5)

13.00 – 17.00
(4)

8.00 – 12.00
(4)

10.30 – 13.00
(2,5)

13.00 – 15.00
(2)

mgr Edyta Zembrzuska

psycholog, psychoterapeuta, surdopedagog

12.30 – 15.30
(3)

8.00 – 12.30
(4,5)

12.30 – 15.30
(3)

7.30 – 12.30
Skępe
(5)

8.00 – 12.30
(4,5)

mgr Paulina Smolarska

psycholog

8.00 – 14.00
(6)
Diagnoza/ terapia

8.00 – 13.00
(5)
Tłuchowo
Konsultacje/ diagnozy

14.00 – 16.00
(2)
terapia

10.00 – 14.00
(4)
Diagnoza/ terapia

8.00 – 11.00
(3)
Konsultacje/ terapia

mgr Aleksandra Rybka

psycholog

11.00 – 16.00
(5)
Konsultacje, terapie

8.00 – 13.00
(5)
Diagnoza psychologiczna

12.00 – 15.00
(3)
Diagnoza psychologiczna

8.00 – 13.00
Kikół
(5)
Diagnoza w punkcie konsultacyjnym w Kikole

8.00 – 10.00
(2)
Konsultacje, terapie