Aktualności

.......................................................................................................................

Szanowni Państwo informujemy , iż od 18 maja br.przywracamy możliwość ,za zgodą rodziców , prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka , dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Pracownicy Poradni skontaktują się z Państwem indywidualnie celem uzyskania pisemnej informacji o wyborze formy pracy( stacjonarna lub zdalna Zajęcia terapii nadal będą odbywały się w formie zdalnej. W razie pytań , przypadków nagłych , potrzebnych interwencji prosimy o kontakt e-mailowy sekretariat@poradnialipno.pl lub telefoniczny 54 287 24 92 w godzinach 8.00- 15.00.Nadal aktualne pozostają informacje i procedury dotyczące diagnozy zamieszczone na stronie Poradni pod adresem www.poradnialipno.pl

PROCEDURA I WARUNKI PRZYJECIA DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJW LIPNIE
W CELU DIAGNOZY W OKRESIE TRWANIA PANDEMII

 

 1. Poradnia przyjmuje klientów tylko wcześniej umówionych.
 2. Dziecko z opiekunem przychodzi na wyznaczoną godzinę przez psychologa/pedagoga/ terapeutę.
 3. Dziecko jest zaopatrzone w przyrządy piśmiennicze oraz materiały sanitarne ochrony indywidualnej ( rękawiczki jednorazowe, maseczka itp.).
 4. Rodzic w trakcie badania przebywa w wyznaczonym miejscu.
 5. Na diagnozę opiekun przychodzi z kompletną dokumentacją :

*kwestionariusz wywiadu z rodzicem (pobierz)
*ankieta lokalizacyjna (pobierz)
*wywiad uzupełniający ( zgodnie z sytuacją dziecka ). (pobierz)
6. Jeżeli diagnosta uzna, że u dziecka występują objawy chorobowe, ma prawo odmówić diagnozy i przełożyć ją na inny termin.
Kontakt z pracownikami nadal będzie odbywał się głównie drogą mailową lub on-line, bądź telefonicznie pod nr tel. 054/287-24-92

 

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 24 maja 2020 roku praca Poradni będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach, tzn. zdalnie. Internetowa strona poradni, z której można pobrać druki to: poradnialipno.pl, zakładka: druki do pobrania. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski. W razie pytań prosimy dzwonić w godzinach dyżurów pracowników pedagogicznych ,tj.8.00 - 13.00 na nr poradni 54 287 24 92.

.......................................................................................................................

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii zmianie ulega organizacja pracy Poradni.  

Od 26.03.2020r. do 10.04.2020r. nasza placówka będzie czynna w godzinach 8:00 - 13:00.

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa Klientom i pracownikom Poradni, dlatego wdrażamy inne formy pomocy i organizujemy pracę w sposób zdalny.

W związku z powyższym nie będzie prowadzona żadna działalność terapeutyczna w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i rodzicem, do niezbędnych ogranicza się działania diagnostyczne (bez kontaktu z rodzicem i dzieckiem).

Pomimo zmian zasad pracy, w dalszym ciągu jesteśmy gotowi do kontaktu, aby wspierać dzieci, młodzież, rodziców oraz pracowników szkół i przedszkoli.

Wszystkie spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe zaplanowane i umówione do 10 kwietnia  zostają odwołane.  Z uwagi na to, iż nie wiadomo do kiedy potrwa stan epidemii w chwili obecnej nie wyznaczamy terminów kolejnych spotkań.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenie przemieszczania i zakaz gromadzenia się nie przyjmujemy Klientów na terenie Poradni. 

Poradnia będzie wydawać opinie oraz orzeczenia na podstawie dostarczonej dokumentacji i konsultacji z rodzicem/opiekunem dziecka (jeśli nie zachodzi konieczność diagnozy bezpośredniej).

     Dokumentację do Poradni można dostarczyć wyłącznie poprzez:  

 • przesyłanie pocztą tradycyjną na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie, Plac 11 Listopada 9, 87-600 Lipno,
 • przesyłanie na adres e-mail Poradni sekretariat@poradnialipno.pl – skany wypełnionych wniosków, zeskanowane zaświadczenia lekarskie, informacje ze szkoły 

Wszystkie druki obowiązujące w Poradni są dostępne na stronie www.poradnialipno.pl (zakładka „Druki do pobrania”)

Do Państwa dyspozycji pozostaje telefoniczny i mailowy kontakt z pracownikami poradni (tel. 54-287-24-92;

e-mail sekretariat@poradnialipno.pl)

W związku z dynamiczną i niecodzienną sytuacją w naszym kraju, prosimy monitorować informacje na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Będziemy na bieżąco powiadamiać o zmianach w pracy Poradni.

.......................................................................................................................

W dniu 24.02.2020r. na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie odbędą się konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców organizowane w ramach działań profilaktycznych związanych z Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją.

Spotkania z psychologami odbywać się będą od godziny 10.00 do godziny 17.00, przewidujemy również konsultacje telefoniczne pod numerem (54) 287-24-92.
Zachęcamy do kontaktu.
Zespół Psychologów Poradni

.......................................................................................................................

W okresie ferii zimowych, tj. 27.01.2020r. - 07.02.2020r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie czynna w godzinach 7.00 - 15.00.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Zespół Psychologów
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie
zaprasza
Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców, Specjalistów pracujących w placówkach oświatowych
na XI  Konferencję
,,Świat emocji dziecka - sprzymierzeniec czy wróg?”

 1. Kształtowanie świadomości emocji i umiejętność zarządzania emocjami  (R. Strulak)
 2. Świat emocji widziany oczyma dziecka (E. Zembrzuska)
 3. Specyfika emocji osób z niepełnosprawnością intelektualną (J. Moderska)
 4. Potyczki emocjonalne dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera (K. Bautembach)

Odbędzie się w dniu  28.11.2019r.  w  godz.  13:00- 15.00
W Sali  Konferencyjnej Poradni
Informacje i zapisy
Osobiście w sekretariacie Poradni lub telefonicznie 54 287 24 92

 

.......................................................................................................................

Zespół psychologów PP-P w Lipnie zaprasza  nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych podobnie jak w latach ubiegłych do skorzystania z indywidualnych konsultacji i superwizji przypadków trudnych wychowawczo.
Dyżury psychologów w roku szkolnym 2019/20 będą się odbywały 1x w miesiącu:

 • 18  października  godz.  11.30- 13.30        - Paulina Smolarska
 • 18  listopada        godz.  14.00- 16.00        -  Aleksandra Rybka
 • 20  stycznia          godz.   14.00-16.00        - Julita Moderska
 • 25  lutego             godz.   13.00-15.00        - Karolina Bautembach
 • 17  marca             godz.   14.30-17.00        - Lidia Szlągiewcz
 • 20  kwietnia         godz.   13.00-15.00        - Edyta Zembrzuska
 • 12   maja              godz.   15.00-17.00        - Regina Strulak

.......................................................................................................................

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
07 – 13.10.2019r
W związku z coroczną, europejską akcją propagowania specyficznych trudności szkolnych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji, który odbędzie się w dniach od 07 -13.10.2019 r.
W tym czasie na terenie Poradni proponujemy:
· konsultacje pedagogiczno-logopedyczne indywidualne z pracownikami Poradni wg poniższego harmonogramu:
poniedziałek, 07.10.2019r:
godz.  8.00-11.00 -mgr Karolina Bautembach, logopeda
godz.9.00- 11.00 - mgr   Klaudia Makowska, pedagog
godz. 11.30-13.00 mgr Kinga Gniady, pedagog                                 
wtorek,08.10.2019 r.:
godz. 11.30-14.30- mgr Beata Szewczak, logopeda
godz.11.00-15.00 mgr Iwona Zaborowska, pedagog, surdopedagog
godz.15.00-17.00- mgr M. Płoszyńska, pedagog
środa 09.10.2019 r.:
godz.  8.00-11.00- mgr Magdalena Sarnowska,logopeda
godz. 15.00-17.00- mgr Justyna Krzyszczak, logopeda           
czwartek 10.10.2019 r.:
godz. 10.30-14.00 – mgr Anita Betkier, logopeda
piątek 11.10.2019 r.:
godz. 8.00-10.30- mgr Katarzyna Wilmańska, pedagog/logopeda
godz.10.30-13.00- mgr Anna Siedlecka,  pedagog
· spotkanie dla rodziców dzieci klas III- V „Jak motywować dziecko dyslektyczne do pracy samokształceniowej” -pomysły na poprawne czytanie i pisanie;
Spotkanie odbędzie się w dn. 07.10. o  godz. 15.00, osoba prowadząca: mgr Jolanta Lewandowska, pedagog/logopeda;
· spotkanie dla rodziców dzieci 6 letnich „Czy moje dziecko może być dyslektykiem”?dotyczące symptomów, diagnozy i terapii dzieci z ryzyka dysleksji.
Spotkanie odbędzie się 08.10. o godz. 16.00 osoba prowadząca: mgr Kinga Gniady
· w czasie trwania spotkań dla rodziców w dwóch grupach wiekowych odbywać się będą zajęcia dla dzieci dotyczące zabaw wesołej ortografii osoby prowadzące: mgr Katarzyna Wilmańska, mgr Klaudia Makowska.
Uwaga:
07.10.2019  w Punkcie Konsultacyjnym w Wielgiem odbędą się warsztaty dla uczniów klas IV nt,:”Odkrywamy nasze mocne strony. Nie trzeba być doskonałym, żeby osiągnąć sukces”
warsztaty dla rodziców klas IV podczas, których chętni rodzice mogli będą dowiedzieć się o sposobach przezwyciężania specyficznych trudności w nauce
10.10. 2019r w Punkcie Konsultacyjnym w Kikole prowadzone będą konsultacje indywidualne dla rodziców.
Porad i konsultacji udziela wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Udział jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia

KIEDY?

W JAKICH GODZINACH?

FORMA ZAJĘĆ? DLA KOGO?

KTO BĘDZIE PROWADZIŁ?

INFORMACJE DODATKOWE

07.10.2019

8.00-11.00

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, uczniów

Mgr Karolina Bautembach

Na terenie
PP-P

07.10.2019

14.00-17.00

jw

Mgr Julita Moderska

jw

08.10.2019

8.00-10.30

jw

Mgr Lidia Szlągiewicz

jw

09.10.2019

8.00-11.00

jw

Mgr Paulina Smolarska

jw

10.10.2019

8.00-10.00

jw

Mgr Edyta Zembrzuska

Punkt Konsultacyjny w Skępem

10.10.2019

10.30-13.00

jw

Mgr Regina Strulak

Na terenie
PP-P

11.10.2019

8.00-10.00

jw

Mgr Aleksandra Rybka

jw

.......................................................................................................................

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie zaprasza dzieci z dysfunkcją wzroku na zajęcia usprawniające funkcje wzrokowe. Kontakt: Julita Moderska 693-090-297

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

UWAGA

Od dnia 15.04.2019r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie będzie czynna:
pn. 7.30-17.00;
wt. 7.30-17.00;
śr. 7.30-17.00,
czw. 7.30-15.30;
pt. 7.30-15.30

.......................................................................................................................

UWAGA

Od dnia 8 kwietnia 2019 roku do odwołania
Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Lipnie
czynna jest w godzinach 7:30 - 15:30

.......................................................................................................................

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji zapraszam wszystkich zainteresowanych (rodziców, nauczycieli) na konsultacje ze specjalistami. Celem akcji jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz pomoc dzieciom i ich opiekunom.


Data

Godzina

Imię i nazwisko specjalisty

Stanowisko

01.04.2019

12.00-14.30

mgr Paulina Smolarska

psycholog

01.04.2019

14.30-16.30

mgr Edyta Betlejewska

psycholog

01.04.2019

15.00-17.00

mgr Aleksandra Rybka

psycholog

02.04.2019

8.00-10.00

mgr Lidia Szlągiewicz

psycholog

02.04.2019

11.00-13.00

mgr Jolanta Lewandowska

pedagog, logopeda

03.04.2019

10.00-12.00

mgr Regina Strulak

psycholog

05.04.2019

8.00-10.00

mgr Edyta Zembrzuska

psycholog

.......................................................................................................................

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE
PEDAGOGICZNO-LOGOPEDYCZNE
DZIECI 6-7 letnie (wraz z rodzicami)
PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU  w
roku szkolnym 2019/2020
miejsce KONSULTACJI:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA
W LIPNIE
(Plac 11 Listopada 9;  tel:  54 287 24 92)
Celem konsultacji będzie określenie poziomu gotowości szkolnej.
Rodzic dowie się, jakie umiejętności wchodzące w skład
gotowości szkolnej dziecko już osiągnęło, a nad czym powinno
się z nim jeszcze popracować.
Zapraszamy Rodziców do skorzystania z
profesjonalnej porady.                     

Data

Godzina

Imię i nazwisko
specjalisty

Stanowisko

10.04.2019

8.00-11.00

mgr Aleksandra Rybka

psycholog

10.04.2019

9.00 -11.30

mgr Anita Betkier

  logopeda

10.04.2019

13.00-17.00

mgr Anna Siedlecka

  pedagog

15.04.2019

11.30-13.30

mgr Kinga Gniady
mgr Magdalena
Sarnowska

  pedagog

  logopeda

14.04.2019

13.00- 16.00

mgr Katarzyna Wilmańska  

  pedagog
logopeda

15.04.2019

11.30-14.30

mgr Paulina Smolarska

psycholog

16.04 2019

12.00-17.00

mgr Beata
Szewczak

logopeda

16.04.2019

13.00-17.00

mgr Iwona Zaborowska

pedagog

16.04.2019

15.00- 17.00

mgr Justyna Krzyszczak

pedagog

17.04.2019

8.00-12.00

mgr Regina Strulak

psycholog

17.04.2019

10.00- 15.00

mgr Klaudia
Makowska

pedagog

17.04.2019

10.00-13.00

mgr Jolanta
Lewandowska

pedagog
logopeda

18.04.2019

9.30-12.00

mgr Edyta Zembrzuska

psycholog

.......................................................................................................................

W dniu 25.02.2019r. na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie odbędą się konsultacje psychologiczne  dla dzieci, młodzieży, nauczycieli  i rodziców organizowane w ramach działań profilaktycznych związanych z Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją.
Spotkania z psychologami odbywać się będą od godziny 10.00 do godziny 17.00, przewidujemy również konsultacje telefoniczne pod numerem  (54) 287-24-92.

Zachęcamy do kontaktu.

.......................................................................................................................

Zespół psychologów PP-P w Lipnie zaprasza  nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych do skorzystania z indywidualnych konsultacji i superwizji przypadków trudnych wychowawczo.
Dyżury psychologów będą się odbywały 1x w miesiącu:

 • 16  październik godz  15.00- 17.00        – Paulina Smolarska
 • 12  listopad       godz   15.00- 17.00       – Aleksandra Rybka
 •   7  styczeń        godz   14.30-16.30        –  Edyta Zembrzuska
 • 5  marzec        godz    15.00-17.00        –  Regina Strulak
 • 15  kwiecień     godz   15.00-17.00         –  Edyta Betlejewska
 • 13   maj             godz    15.00-17.00       – Lidia Szlągiewicz

.......................................................................................................................

W okresie ferii zimowych, tj. 14.01.2019r. - 25.01.2019r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie czynna w godzinach 7.30 - 15.30.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LIPNIE
LIPNO, PLAC 11 LISTOPADA 9, TEL. 54 287 24-92,
poradnialipno@gmail.com
W DNIACH 01-07 PAŹDZIERNIKA ORGANIZUJE
EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
ZAPRASZAMY RODZICÓW, UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ INNE ZAINTERESOWANE OSOBY DO UDZIAŁU W PROPONOWANYCH SPOTKANIACH

PROGRAM DZIAŁAŃ

KIEDY?

W JAKICH GODZINACH?

CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO?
DLA KOGO?

KTO BĘDZIE PROWADZIŁ?

INFORMACJE DODATKOWE

01.10

8.00-9.30

„Łamigłówki ortograficzne” zajęcia grupowe dla uczniów

mgr Anna Siedlecka mgr Lidia Szlągiewicz

Zespół Szkół w Wielgiem

01.10

9.30-10.30

Konsultacje dla rodziców

mgr Lidia Szlągiewicz mgr Anna Siedlecka

Zespół Szkół w Wielgiem

01.10.

14.30-16.30

„Ćwiczenia relaksujące podczas odrabiania lekcji”
zajęcia dla uczniów klas I- IV

mgr Jolanta Lewandowska

Zajęcia w PP-P

 

02.10.

8.00-13.00

 

 

 

13.00-14.00

 

 

 

15.00-17.00

„Motywacja w dysleksji- nasze mocne strony”

 

„Łamigłówki ortograficzne” zajęcia grupowe dla uczniów”

 

„Wczesne rozpoznawanie symptomów dysleksji” konsultacje dla nauczycieli i rodziców

mgr Klaudia Makowska

 

 

mgr Katarzyna Wilmańska
mgr Aleksandra Rybka

 

mgr Regina Strulak

Zajęcia w SP Chrostkowo

 

 

 

Zajęcia w PP-P

03.10

16.00-17.00

 

 

 

14.00-15.00

„ Czy moje dziecko ma dysleksję”
dyżur konsultacyjny dla rodziców

 

Potyczki ortograficzne”

 

zajęcia dla uczniów klas V

mgr Justyna Krzyszczak

 

 

 

mgr Justyna Krzyszczak

Zajęcia w PP-P

 

 

 

Zajęcia w PP-P

04.10.

13.00-15.00

„Wychowanie dziecka z trudnościami dyslektycznymi” prelekcja dla rodziców

mgr Maria Płoszyńska

Zajęcia w PP-P

04.10.

13.00-14.00

„Łamigłówki ortograficzne” zajęcia grupowe dla uczniów

mgr Anna Siedlecka mgr Katarzyna Wilmańska
mgr Klaudia Makowska

Zajęcia w PP-P

 

04.10.

 

14.30

 

„ Uczeń z dysleksją w szkole”
spotkanie dla rodziców

 

mgr Kinga Gniady  mgr Paulina Smolarska

 

Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu n/W

04.10.

8.00-9.00

„Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”
konsultacje dla pedagogów, wychowawców oraz specjalistów.

mgr Jolanta Lewandowska
mgr Edyta Zembrzuska

Punkt Konsultacyjny Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Skępem

05.10

8.00-9.00

„Widzę, słyszę, piszę” ćwiczenia dla uczniów

mgr Kinga Gniady

PP- P Lipno

.......................................................................................................................

Rodzice dzieci, które posiadają Opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka mogą składać podania o zorganizowanie zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie w roku szkolnym 2018/2019 do dnia 25 września 2018r.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Zespół Psychologów
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie
zaprasza
Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców, Specjalistów pracujących w placówkach oświatowych
na VIII Konferencję Profilaktyczną
"Stres szkolny"
Odbędzie się ona w dniu 23.04.2018 r. o godz. 14:30
w Sali Konferencyjnej Poradni.
Informacje i zapisy:
osobiście w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu 54 287 24 92

.......................................................................................................................

Zespół Pedagogów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie
Zapraszają na:
OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
Odbędą się one dn. 11.04.2018r w godz. 12.00 – 17.00
W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie
W programie:
12.00 – 14.30 – indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera (rodzic dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera – Pani Denisa Lewandowska)
12.00 – 14.00 – indywidualne konsultacje dotyczące terapii dla rodziców i nauczycieli dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera (osoby prowadzące: mgr Kinga Gniady, mgr Joanna Izraelska)
13.00 – 15.00 – indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera – badania przesiewowe „Czy moje dziecko ma autyzm” (osoba prowadząca: mgr Jolanta Lewandowska)
15.00 – 17.00 – prezentacja multimedialna: „Mam Aspergera i co dalej?” – wsparcie i pomoc dla dzieci z zespołem Aspergera – spotkanie dla rodziców i nauczycieli (osoba prowadząca: mgr Paulina Smolarska)

Informacje i zapisy: osobiście w sekretariacie Poradni lub pod nr telefonu 54 287 24 92

.......................................................................................................................

W związku z Europejskim Dniem Logopedy w grupie „Wiewiórek”, w Przedszkolu pod lipami, został zorganizowany dzień zabaw logopedycznych. Od samego rana dzieci wykonywały pod okiem pani Beatki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie rozmaite ćwiczenia buzi i języka. Słychać było śmiech i wszelkiego rodzaju” połamania językowe”.

.......................................................................................................................

W dniu 14 marca 2018r., w godz. 12.00-14.00 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie odbędą się bezpłatne konsultacje logopedyczne w ramach Europejskiego Dnia Logopedycznego.

.......................................................................................................................

Poradnia Psycholoiczno-Pedagogiczna w Lipnie w czasie ferii zimowych (12.02.2018r.-23.02.2018r.) czynna będzie od 7.30 do 15.30

.......................................................................................................................

Zespół Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych na VII Konferencję Profilaktyczną Uzależnienia behawioralne Odbędzie się ona w dniu 05.02.2018 r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Poradni. W programie m. in. charakterystyka uzależnień behawioralnych (telefon, gry, komputer, internet), diagnostyka, leczenie, terapia. Osoby prowadzące: mgr Edyta Anna Betlejewska, mgr Lidia Szlągiewicz. Informacje i zapisy: osobiście w sekretariacie Poradni lub pod numerem telefonu 54 287 24 92.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Aktualne regulacje oświatowe dotyczące ważności wydawania orzeczeń przed 1 IX 2017

Art. 311. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane przed dniem 1 września 2017r. zachowują ważność do dnia 1 października 2017r.

Art. 312.
1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust.3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017r. na okres:
1) I etapu edukacyjnego- zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
2) II etapu edukacyjnego- zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed dniem 1 września 2017r. na okres:
1) I etapu edukacyjnego- zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie III szkoły podstawowej;
2) II etapu edukacyjnego- zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej;
3) kształcenia w szkole podstawowej- zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie VI szkoły podstawowej.

.......................................................................................................................

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie informuje, że 17.10.2017r., w godzinach 15.00-17.00 odbędą się konsultacje i superwizje spraw wychowawczych dla nauczycieli i pedagogów, które poprowadzi zespół psychologów. Serdecznie zapraszamy.

.......................................................................................................................

- Terminarz posiedzeń  Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2017/2018

.......................................................................................................................

W dniu 21.06.2017r. w godz. od 13.00-16.00 odbędzie się Bezpłatny Dzień Diagnoz Logopedycznych na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipnie w okresie ferii zimowych (30.01.2017r - 10.02.2017r) czynna będzie od 7.30 do 15.30

.......................................................................................................................

Zapraszamy rodziców dzieci niepełnosprawnych na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się 9 marca 2017 roku. Kontakt: Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie tel. 54 287 24 92 (spotkania będą prowadzone przez psychologa mgr J. Moderską).

.......................................................................................................................

Spotkanie grupy wsparcia dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów w dniu 8 grudnia zostało odwołane.

.......................................................................................................................

28.11.2016r. w Poradni odbyła się VI Konferencja Profilaktyczna „Wyzwania rozwojowe u początku edukacji”, zorganizowana przez Zespół Psychologów PP-P w Lipnie. Uczestnicy wysłuchali prelekcji nt. „Wstydzę się... czyli jak oswoić nieśmiałość dziecka” p. Edyty Zembrzuskiej, „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) – co to jest, co mogę zrobić jako rodzic, co mogę zrobić jako nauczyciel?” p. Edyty Betlejewskiej i „Mutyzm wybiórczy – zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej diagnozy i terapii mutyzmu” p. Wiolety Śmiechowskiej oraz otrzymali materiały szkoleniowe. Przybyłym na konferencję rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i pedagogom szkolnym dziękujemy za obecność i zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach, organizowanych w Poradni.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

.......................................................................................................................

 

Nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się 27.10.2016r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Poradni.

Proponujemy wymianę doświadczeń, konsultacje z psychologiem, szkolenia wg potrzeb.

Kontakt: psycholog mgr Edyta Betlejewska

.......................................................................................................................

 

- Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie na rok szkolny 2016/2017

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie
zaprasza Gimnazjalistów
do udziału w przedsięwzięciu
SHERLOCK HOLMES na tropie
INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
zajęcia grupowe rozwijające inteligencję emocjonalną
CZY WIECIE, ŻE:
Do osiągnięcia sukcesu w życiu nie wystarczy sam intelekt?
Zarówno w pracy, szkole, domu jesteśmy w stałym kontakcie z ludźmi i musimy radzić sobie z nimi i ich (a także własnymi) uczuciami?
Inteligencja emocjonalna ma duże znaczenie dla osiągnięć w pracy niemal we wszystkich zawodach?
Inteligencja emocjonalna pozwala lepiej sobie radzić w życiu?

 

CELE ZAJĘĆ:
Rozwiniesz swoją wiedzę odnośnie roli uczuć w życiu człowieka.
Zwiększysz umiejętność rozumienia własnych uczuć oraz uczuć  innych ludzi w różnych sytuacjach.
Rozwiniesz wiarę we własne siły, w swoje możliwości i umiejętności.
Rozwiniesz zdolność radzenia sobie w różnych sytuacjach międzyludzkich, także konfliktowych.
Rozwiniesz umiejętność komunikowania się oraz współdziałania w grupie.
Zwiększysz własną odwagę, umiejętność radzenia sobie w stresie, a także zabierania głosu/wypowiadania się przed ludźmi.
PROWADZĄCE:
Regina Strulak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta; Wioleta Śmiechowska- psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
TERMIN
Zajęcia odbywać się będą co 2 tygodnie w czwartki w godzinach 15:30 – 17:00, wystartują po zebraniu się grupy. Uczestnictwo jest bezpłatne.
MIEJSCE
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie, ul.11 Listopada 9
ZGŁOSZENIA
tel. 54 287 24 92

Uczestnicy, którzy będą obecni przynajmniej na 80% zajęć otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

.......................................................................................................................

Zapraszamy uczniów klas III SP do udziału w zajęciach relaksacyjnych i wyciszających. Zajęcia są skierowane do tych dzieci, które doświadczają stresu wynikającego z obowiązków szkolnych. W trakcie tych zajęć dzieci poznają ćwiczenia odprężające, rozluźniające oraz łagodzące stres i rozładowujące napięcie emocjonalne i mięśniowe.

Dzieci narażone na działanie stresu potrzebują odpoczynku … ciszy …by zatrzymać się na trochę … odetchnąć. W osiąganiu wyciszenia pomocne stają się dla nich ćwiczenia relaksacyjne. Techniki relaksacyjne są bowiem sposobami na wyładowanie nadmiaru emocji, obciążenia na drodze odpowiednich ćwiczeń fizycznych i psychicznych.

 

Cele zajęć:

 

·         relaksacja;

·         trening radzenia sobie ze stresem;

·         wyciszenie;

·         poprawa nastroju;

·         ćwiczenie prawidłowego oddechu;

·         kształtowanie potrzeby wypoczynku;

·         kształtowanie poczucia wpływu na swoje samopoczucie.

 

Udział w zajęciach relaksacyjnych nie tylko pomoże wyciszyć się uczestnikom zajęć, ale również wpłynie pozytywnie na poprawę ich koncentracji, odpręży, uspokoi, wspomoże procesy uczenia się.
Zajęcia relaksacyjne mają więc szansę sprawdzić się w przypadku małych odbiorców wymagających wsparcia przy osiąganiu odprężenia.

 

Zajęcia będą odbywały się w czwartek (co dwa tygodnie) w godzinach od 16.00 – 17:00.

Kontakt: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie; ul. Plac 11 Listopada 9,

 tel. (54)287-24-92.

Zajęcia będą prowadzone przez psychologów: J. Moderską i L. Szlągiewicz.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

........................................................................................................................

ZAJĘCIA DLA DZIECI ZDOLNYCH


Zapraszamy uczniów klas IV-VI SP na zajęcia dla dzieci zdolnych.


Cel zajęć:

 • ukierunkowanie na szukanie talentów,

 • budzenie motywacji uczniów do rozwijania własnych pasji i uzdolnień,

 • promowanie indywidualnego sposobu uczenia się,

 • dostosowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego do potrzeb jednostek uzdolnionych (indywidualizacja pracy z uczniem, innowacje pedagogiczne procesu kształcenia),

 • promowanie absolwentów w kolejnym etapie kształcenia poprzez efektywne przygotowanie do podjęcia nauki i podejmowania nowych wyzwań, eksponowanie ich wcześniejszych osiągnięć w konkursach, zawodach, olimpiadach.

  Zajęcia przeznaczone dla: uczniów klas IV - VI SP

          Czas trwania zajęć: 1,5 h, raz w tygodniu

          Ilość osób: ok 10

          Termin realizacji: listopad 2015- maj 2016


  Zajęcia będą prowadzone przez pedagoga, oligofrenopedagoga, terapeutę pedagogicznego, specjalistę twórczego myślenia mgr Ewę Elwertowską.

  Zainteresowanych rodziców dzieci zdolnych prosimy o zgłoszenie dziecka do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej osobiście lub telefonicznie (54-287 24 92)

.......................................................................................................................

AKADEMIA SKUTECZNEGO RODZICA

Zapraszamy  chętnych  rodziców  dzieci  w  wieku  przedszkolnym i wczesnoszkolnym (I-III SP) na  kolejną edycję zajęć realizowanych na terenie Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Lipnie.

Zajęcia  poświęcone będą  treningowi umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych  rodziców.

Tematami  warsztatów  będą między innymi:

 • Jak budować i pogłębiać pozytywne relacje z dzieckiem?
 • W jaki sposób i kiedy stawiać granice dziecku?
 • W jaki sposób porozumieć się z własnym dzieckiem?
 • Jak rozwiązywać konflikty metodą „bez przegranych”?
 • Jak zbudować własne strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach z dzieckiem?
 •  Jak budować autorytet rodzicielski w oparciu o wpływ zamiast siły?
 •   Jak nauczyć dziecko woli współpracy?
 • Jak dzięki komunikacji wspierać rozwój społeczno-emocjonalny mojego dziecka i budować jego poczucie własnej wartości?
 • Jak wspierać siebie jako rodzica?

         

          Trening Skutecznego Rodzica to cykl 10 spotkań po 2 godz, odbywających się raz na 2 tygodnie.

           Prowadzącym warsztaty będzie psycholog, psychoterapeuta Regina Strulak.

         Zapisy na zajęcia osobiście w sekretariacie poradni lub telefonicznie pod nr 54 287 24 92

            Początek zajęć po zebraniu grupy chętnych rodziców.

.......................................................................................................................

 

Procedura odroczenia obowiązku szkolnego

 

Podstawa prawna:

Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie, Plac 11 Listopada 9,

tel. 54 287 24 92.

 

Dokumenty:

 1. Wniosek rodzica o przeprowadzenie badań pod kątem dojrzałości szkolnej.
 2. Informacja z przedszkola/szkoły na temat osiągnięć dziecka z zakresu wychowania przedszkolnego.

 

 

Procedura:

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok.
 2. W przypadku konieczności odroczenia obowiązku szkolnego należy donieść do sekretariatu szkoły opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z pisemnym wnioskiem.
 3. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wniosku rodziców.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Dzieci te mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. – Do 31 sierpnia 2014r., od 1 września  2014r. nowe przepisy, które pozwalają na odroczenie realizacji obowiązku szkolnego dzieciom do 8 roku życia.

 

......................................................................................................................

 

 

13 lutego 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199). Rozporządzenie wchodzi w życie 15 marca 2013 r.
Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488).

 

 

..................................................................................................................... 

 

 

Uwaga!

W związku ze zmianami w  Ustawie o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2012r. poz. 941 z 27.072012 r.) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipnie wprowadza nowe wzory wniosków (zakładka: DRUKI DO POBRANIA).


Od 1 stycznia 2013 r. wnioski o przeprowadzenie badań diagnostycznych, wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, objęcia dziecka jedną z form pomocy  na starych drukach nie będą realizowane.

 

 

.......................................................................................................................