Praca z dzieckiem zdolnym

 ............................................................................................................

 

Poradnia zaprasza uczniów szczególnie uzdolnionych (wyłonionych drogą nominacji przyznanej przez nauczyciel oraz rodziców) na semestralne (z reguły znacznie dłuższe na prośby dzieci) warsztaty realizujące autorski program pod tytułem: „ Fantazje tworzenia”.

 

Cel główny: rozwijanie zdolności ogólnych oraz elementarnych zdolności twórczych

 

Cele szczegółowe:
Rozwijanie dyspozycji intelektualnych i pozaintelektualnych.
Stymulacja inteligencji emocjonalnej.
Wywoływanie ekspresji emocji i twórczości. Rozwijanie myślenia twórczego.
Wzbudzanie motywacji zadaniowej.

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
Jednostka trwa 60 minut
Forma pracy-grupowa
Liczba uczestników zajęć-do ośmiu osób
Adresat: uczniowie szkoły podstawowej

 

Podstawę programu stanowią metody poszukujące, w szczególności czynnościowe (najlepsze dla wykorzystania aktywności, spontaniczności i twórczości dziecka). Wymagają od dziecka uczenia się podczas działania, któremu towarzyszą różne czynności umysłowe, wykorzystują doświadczenia dziecka, angażują jego sferę intelektualną, odwołują się do wyobrażeń i wdrażają do współpracy.

Ćwiczenia mają zróżnicowany charakter począwszy od zabaw intelektualnych, aż po różnego rodzaju formy ekspresji. Doskonalą m in.: zdolność abstrahowania, kojarzenie odległych faktów, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, metaforyzowanie i transformowanie.

 

Główną oś programu stanowią ćwiczenia rozwijające umiejętność twórczego myślenia.

 

Zadaniem dzieci jest:
-utożsamianie się z innymi postaciami, rzeczami, zjawiskami,
-odbywanie podróży w przyszłość,
-patrzenie z różnych punktów widzenia,
-szukanie nowych zastosowań dla dobrze znanych sobie przedmiotów,
-przewidywanie co mogłoby się stać, gdyby nagle zabrakło czegoś oczywistego,
-przewidywanie skutków paradoksalnych sytuacji oraz szukanie wad obiektu.

 

Zajęcia zachęcają do planowania, przewidywania i podejmowania pomysłów. Zwiększają wiedzę dziecka, jego rozumienie, usprawniają analizę, syntezę i ocenę. Kształcą giętkość, płynność i oryginalność myślenia Zwiększają umiejętność badania i rozwiązywania problemów.

 

Dzieci bawią się słowem, rozwiązują krzyżówki, rebusy, budują rymy, akronimy i akrostychy. Redagują własne opowiadania a dodatkowo ćwiczą pamięć i czujność ortograficzną.

 

Uczą się rozpoznawać własne i cudze emocje, wyrabiają empatię.

Spodziewanym efektem programu jest uświadomienie dzieciom jak wiele radości i satysfakcji daje twórcza praca, Uświadomienie, że każdy jest osobą zdolną do tworzenia dzieł niezwykłych i niepowtarzalnych a także uświadomienie, że warto pracować razem, że każdy posiada w sobie niezwykłe możliwości i zdolności trzeba tylko chcieć je w kimś zauważyć.