Terapia psychologiczna

...................................................................................................................

 

1. Na terapię psychologiczną kwalifikowane są dzieci, młodzież, rodzice (lub całe rodziny) po zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb, zaburzonych sfer, występujących problemów.


2. Przyjęcie dzieci na terapię odbywa się po wyrażeniu zgody przez rodzica.
3. Zakwalifikowanie na terapię następuje na wniosek rodzica lub zainteresowanego ucznia (w przypadku osoby pełnoletniej).


4. Rodzaje dysfunkcji i zaburzeń emocjonalnych będących podstawą przyjęcia na terapię:
- nerwice i fobie;
- zaburzenia depresyjne i lękowe;
- zahamowanie emocjonalne;
- jąkanie się na tle emocjonalnym;
- trudności wychowawcze;
- zaburzenia odżywiania;
- sytuacje kryzysowe;
- inne.


5. W zależności od rozpoznanego problemu, zakwalifikowane osoby uczestniczą w terapii indywidualnej, grupowej bądź w terapii rodzin.


6. Zakwalifikowana osoba zapoznawana jest z programem, kontraktem terapeutycznym, akceptuje go.


7. Uczestnictwo w terapii jest dobrowolne i nieodpłatne.


8.Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność rozumiana jest jako przerwanie terapii, prowadzący może na to miejsce przyjąć następną osobę.


Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie terapię psychologiczną prowadzi mgr Edyta Zembrzuska, mgr Lidia Szlągiewicz, mgr Julita Moderska, mgr Regina Strulak, Pani mgr Paulina Smolarska, Pani mgr Aleksandra Rybka.