Zespół Psychologów


Skład zespołu:

mgr Edyta Anna Betlejewska – psycholog, socjoterapeuta

mgr Edyta Zembrzuska - psycholog, psychoterapeuta, surdopedagog

mgr Lidia Szlągiewicz - psycholog, specjalista profilaktyki uzależnień

mgr Regina Strulak - psycholog, psychoterapeuta, edukator seksualny,                                          specjalista ds. pomocy rodzinie

mgr Julita Moderska - psycholog, specjalista wczesnego wspomagania                                            rozwoju, tyflopedagog

mgr Karolina Bautembach – psycholog, logopeda, nerologopeda

 

Zespół skupia swoje działania wokół szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Oferujemy diagnozę problemów emocjonalnych, wychowawczych, w zakresie zdrowia psychicznego, a także działalność szkoleniową, poradnictwo i działalność terapeutyczną, indywidualną, grupową oraz rodzinną. Swoim oddziaływaniem chcemy objąć jak najszersze środowisko – dzieci i młodzież, ich rodziców oraz nauczycieli tak, aby zapewnić jak największą efektywność oferowanej pomocy.